Política de termes i condicions

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

 

Activitats presencials:

  • Si hi ha anulació de l’activitat per part de l’organització, es pot sol·licitar el retonr de tota la quantitat econòmica o escollir que es guardi per una futura edició.
  • Si la persona participant anul·la la seva participació abans d’un mes de l’event, es retorna tota l’aportació de reserva.
  • Si la persona participant anul·la la seva participació entre un mes i dos setmanes abans del taller, es retorna la meitat de l’aportació de reserva.
  • Si la persona participant anul·la la seva participació entre dos setmanes i el mateix dia de l’event, no es retorna cap import.

 

Activitats online en directe:

  • Si hi ha anulació de l’activitat per part de l’organització, la persona participant pot sol·licitar el retorn de tota la quantitat econòmica o escollir que es guardi per una futura edició.
  • Si la persona participant anul·la la seva participació i l’activitat queda grabada durant uns dies per poder-la visualitzar a posterior. No hi ha retorn de l’aportació.
  • Si les persones participants no han quedat satisfets amb la proposta, es pot sol·licitar el retorn de l’aportació.

 

Activitats online gravades:

  • Si les persones participants no han quedat satisfets amb la proposta, es pot sol·licitar la meitat del retorn de l’aportació.
  • En cas de devolució, els càrrecs i tarifes per les despeses de devolució bé sigui per transferència, targeta de crèdit, Paypal seran assumits pel comprador.
  • En caso de devolución, los cargos y tarifas por los gastos de devolución bien sea por transferencia, tarjeta de crédito, Paypal o Hotmart serán asumidos por el comprador.

 

DESPESES D’ENVIAMENT

 

En tractar-se d’un producte digital no existeixen càrrecs a l’usuari per enviaments.

La compra es perfecciona en el moment de realitzar el procés de compra i d’abonar l’import d’aquesta.

Els terminis per al dret de desistiment recollit en la legislació espanyola i europea comença a computar en el moment de la recepció efectiva de la mercaderia. Aquest moment quedés acreditat mitjançant comprovant de la recepció de la mercaderia per part del comprador o persona delegada per ell.

 

TERMINIS DE LLIURAMENT

 

Li indicarem durant el procés de compra i posteriorment per e-mail on rebrà la clau d’accés on podrà accedir a la plataforma on es troben els continguts del curs.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.